Festival Mariánskych pútnických piesníDátum pridania: 16.09.2009        Po?et zobrazení: 2698          tla?i? ?lánok

Festival Mariánskych pútnických piesní

V nedeľu 6. septembra 2009 sa v rímskokaotlíckom kostole v Kanianke uskutočnil 11. ročník Festivalu Mariánskych pútnických piesní

V nedeľu 6. septembra 2009 sa v rímskokaotlíckom kostole v Kanianke uskutočnil 11. ročník Festivalu Mariánskych pútnických piesní, ktorý zorganizovalo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.
Všetky predchádzajúce ročníky festivalu sa uskutočnili v Bystričanoch. Tento rok sa prvýkrat uskutočnil v Kanianke z dôvodu, aby festival putoval po Slovensku.

Festivalu sa zúčastnilo 11 chrámových speváckych zborov a 2 folklórne súbory.

Medzi prítomnými bol aj Chrámový spevácky zbor sv. Doroty z Čavoja. Členovia zboru prítomných potešili tromi náboženskými piesňami:

  • Tichunko v údolí
  • Horí ešte láska
  • K Tebe volám, Panna Mária

Na záver festivalu sa všetky zbory spojili a zaspievali spoločnú pieseň.


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia
Fašiangy 2013