5. ročník Čavojských letných slávnostíDátum pridania: 25.08.2010        Po?et zobrazení: 7516          tla?i? ?lánok

5. ročník Čavojských letných slávností

V sobotu 14. augusta 2010 sa konal 5. ročník Čavojských letných slávností pod názvom Čavojsko-orolský deň 2010.

Podujatie už tradične organizoval Obecný úrad v Čavoji v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského orla, Základnou školou s materskou školou v Čavoji a Poľovníckym združením Končiná.

Pre deti bolo pripravené bohaté dopoludnie plné hier, zábavy a súťaženia, ktoré otvoril starosta obce Ján Novotka spolu s predsedníčkou MO SO Ivetou Ďurníkovou. Po príhovore zaznela orolská hymna a potom si už deti svoje fyzické schopnosti mohli preveriť v areáli náučného chodníka Horička.
Súťažilo sa v rôznych disciplínach - hod granátom, hod medicinbalom, šplh, plazenie, beh cez prekážky, skok vo vreci, prechod po strome pomocou lana, spúšťanie sa po kladke od tromu po strom, poskytnutie prvej pomoci, streľba zo vzduchovky a preliezanie. Na konci súťaženia boli malí i veľkí súťažiaci pomaľovaní na tvár podľa želania.

Po ukončení súťaží a hier boli deti ocenené darčekmi a sladkosťami a čakalo na nich príjemné posedenie spojené s opekaním.

V popoludňajších hodinách začala oficiálna časť letných slávností. O 14-tej hodine opäť zazneli tóny hymny Slovenského orla, po ktorých sa prítomným prihovoril starosta obce Ján Novotka. Srdečne všetkých na tohtoročných slávnostiach privítal a s prianím pokračovania tradície zaželal príjemný zažitok a veselú zábavu.
Po príhovore starostu obce sa občanom a návštevníkom našej obce pri príležitosti storočnice Slovenského orla prihovorila zástupkyňa starostu obce Oľga Súderová a  prezident Slovenského orla Ing. Jozef Gálik.
Pocit pohody umocnila svojim spevom Janka Krištofová.
Program pokračoval vystúpením FS Košarinka z Temeša a FS Vrchárka z Čavoja, ktoré sa predstavili veselým pásmom piesní a tancov.

Potom nasledovalo premietanie krátkych filmov o činnosti Slovenského orla a predseda SO Ing. Jozef Gálik predviedol spolu s dobrovoľníkmi názorné ukážky cvičenia na expanderoch.

Po ukončení oficiálnej časti sa deti mohli zabaviť na detskej diskotéke. O 20-tej hodine sa konala zábava pre dospelých, ktorú organizoval TJ Slovan Čavoj.
Do tanca hrala skupina M+M.

Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie a guláš, ktorý už tradične pripravili členovia Poľovníckeho združenia Končiná.

Fotogaléria - Čavojsko - orolský deň 2010


Súvisiace odkazy: 0. ročník rok 2005, 1. ročník rok 2006, 2. ročník rok 2007, 3. ročník rok 2008, 4. ročník rok 2009, 6. ročník rok 2011, 7. ročník rok 2012,

Náhodná fotografia