Dobrá novinaDátum pridania: 28.12.2009        Po?et zobrazení: 2023          tla?i? ?lánok

Dobrá novina

Pane, niekto sa s nami podelil o radosť, lebo uveril v tvoju lásku, ktorá zostúpila na zem. My sme ju prijali do srdca a tiež sa s ňou chceme podeliť.

Dobrá novina je vianočné koledovanie detí spojené so zbierkou pre africké krajiny. Aj tento rok sa do dobročinnej akcie zapojili deti z našej farnosti a spolu s kňazom ako poslovia Dobrej noviny navštívili kresťanské rodiny, aby ohlásili radostnú zvesť o Ježišovom narodení a prieniesli vinše požehnania pre rodiny a príbytky.

Tradičnú kolednícku akciu už 15 rokov organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.

Výťažok zbierky Dobrej noviny je určený ľuďom v Afrike, ktorí žijú v podmienkach extrémnej chudoby a nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným základným potrebám. Dobrá novina podporuje projekty vedúce k integrálnemu rozvoju človeka.

Peniaze od slovenských darcov pomohli napríklad deťom z ulice, postihnutým deťom a ženám v Keni, ale tiež ľuďom, ktorí trpia nedostatkom vody. V južnom Sudáne podporuje Dobrá novina prevádzku nemocníc, v Ugande zas podporuje siroty, ktorých rodičia zomreli na AIDS. Aj výťažok z tohtoročnej zbierky pôjde najmä na projekty na pomoc deťom a ženám v Keni, ale tiež na vzdelávanie a zdravotníctvo v južnom Sudáne, pomoc sirotám Ugande a tiež na vzdelávanie detí a žien v Etiópii.

Dobrá novina je povolená Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-233004-2009/12706. Viac informácií na www.dobranovina.sk

 

Fotogaléria - Dobrá novina


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia