Dobrá novinaDátum pridania: 26.12.2008        Po?et zobrazení: 1891          tla?i? ?lánok

Dobrá novina

"Aký je to svit, čože to má byť v Betleme? Hore sa majme, hneď povstávajme zo zeme! Ej, ej pastieri, aké to chýry, aký to hlas? Či sa mi sníva, či anjel spieva a zve nás?"

26. decembra deti z našej farnosti spolu s kňazom navštívili príbytky rodín, kde zvestovali novinu, že sa v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
S Dobrou novinou priniesli aj požehnanie do domu - od Všemohúceho Boha prosili požehnanie nielen pre dom, ale i všetkých, čo v ňom bývajú, by v pokoji a zdraví zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby ako obetu dávali.

Okrem piesní, vinšov a želaní koledníci priniesli so sebou aj betlehem, hviezdu a pastierske palice. A keďže s koledovaním sú neodmysliteľne spojení Traja králi, títo sprevádzali aj našich malých koledovníkov.

Po vinšovaní a prianí dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti, do srdca svornosti sa všetci spolu pomodlili modlitbu Otče náš a na horné veraje domových dverí jeden z koledovníkov napísal písmená 20-G+M+B-09.

Koledníci nás nielen milo potešili, no zároveň podali aj pomocnú ruku svojim kamarátom v Afrike, pretože Dobrá novina je charitatívny projekt zameraný na podporu pomoci deťom v rozvojových krajinách, najmä na zlepšenie ich životných podmienok.
Akciu od roku 1995 organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.

Fotogaléria - Dobrá novina


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia