Jasličková pobožnosťDátum pridania: 29.12.2012        Po?et zobrazení: 1776          tla?i? ?lánok

Jasličková pobožnosť

V utorok 25. decembra 2012, na Božie narodenie, sa v rímsko-katolíckom kostole svätej Doroty uskutočnila milá slávnosť pod názvom Jasličková pobožnosť.

Z neba sa vlny svetla lejú,
anjeli zlietli nad košiare,
slávnostné piesne znejú,
pastieri nôtia na fujare.

Ponáhľaj sa pastier ku jasličkám,
pokloň sa Bohu – jezuliatku,

nešetri bozky jeho líčkam,
pozdrav aj jeho svätú Matku.

 

Deti a veriacich privítal v kostole pán farár Viktor Mičuda.
Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa konala v popoludňajších hodinách pri jasličkách nášho Pána, pripravila spolu s deťmi zo Základnej školy s materskou školou v Čavoji pani učiteľka Mgr. Jana Cvíčelová.

Po ukončení Jasličkovej pobožnosti pán farár poďakoval za krásne predstavenie. Potom už kostolom zazneli tóny piesne Tichá noc, svätá noc, ktorú spolu s deťmi zaspievali všetci prítomní.


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia