Vysviacka kaplnky sv. Antona PaduánskehoDátum pridania: 23.09.2011        Po?et zobrazení: 2855          tla?i? ?lánok

Vysviacka kaplnky sv. Antona Paduánskeho

V sobotu 27. augtusta 2011 sa na vrchu Obšiar konala slávnosť vysvätenia kaplnky zasvätenej sv. Antonovi Paduánskemu.

Slávnosť začala o 15-tej hodine pri novopostavenej kaplnke. Svätú omšu celebroval Dp. Andrej Guniš. Po ukončení obradu slávnosť pokračovala požehnaním kaplnky a sochy sv. Antona Paduánskeho.

Aj keď sa kaplnka nachádza na tažko dostupnom a od centra obce vzdialenom mieste, jej vysvätenia sa zúčastnili veriaci nielen z našej obce, ale aj zo susedných obcí a návštevníci Čavoja.

Výstavba kaplnky sa začala v júli 2011. Iniciatíva vyšla od Ing. Jána Čičmanca, ktorý výstavbu aj financoval. Približne za dva týždne ju dostaval Jozef Kučera.

 

Na výstavbu kaplnky sv. Antona finančne prispeli:

  • Ing. Ján Čičmanec, Jozef Kučera, Rado Svrček, Vladimír Súder, Róbert Hurár, Milan Petráš, Poľovnícky spolok Končiná Čavoj, OFF club Prievidza, Zruženie urbáru PS Čavoj

prácou prispeli:

  • Vladimír Vnučko, Ján Cibulka, Július Kučera, Vojtech Vlček, Milan Petráš, Rado Sýkora, Juraj Vlček

Na sochu sv. Antona Paduánskeho prispela SNS.

Na kaplnku, ktorú všetci považujú za malý zázrak, sú Čavojci veľmi hrdí. Sv. Anton je pomocníkom a patrónom stratených vecí. Dokázal zmierovať nepriateľov a v srdciach ľudí zapaľovať lásku.
Pochádzal z Portugalska, narodil sa v roku 1190. Najskôr bol Augustinián, neskôr prestúpil k Františkánom, lebo chcel ísť na misie do Afriky. Nevyšlo mu to pre jeho zdravie, vrátil sa do pustovne, aby tam rozjímal a uvažoval nad svätým písmom. Stal kazateľom a zakladateľom teologickej školy v Bologni.
V roku 1228 ho pápež Gregor IX. poprosil, aby kázal zhromaždeniu ľudí z rozličných národov. Zopakoval sa turíčny zázrak a každý ho počul vo svojom jazyku, každý mu rozumel.
Už počas svojho života urobil veľa zázrakov. Keď zomrel - nemal ani 40 rokov. Necelý rok po smrti bol vyhlásený za svätého.

Fotogaléria - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia