Púť do Krakova



Dátum pridania: 17.08.2011        Po?et zobrazení: 3063          tla?i? ?lánok

Púť do Krakova

V sobotu 13. augusta 2011 sa uskutočnila púť našich veriacich do Krakova. Púť pre rodiny našej farnosti pripravil duchovný otec Andrej Guniš.

Prvou zástavkou bolo Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch. Sanktuárium Božieho milosrdenstva nie je veľkolepé len po vizuálnej stránke, ale najmä po stránke duchovnej. Vyvrcholením návštevy bola svätá omša, ktorú v slovenskej kaplnke slúžil Dp. Andrej Guniš.

Po skončení sv. omše pútnici navštívili Baziliku Božieho milosrdenstva, vežu, nový kríž a kaplnku, v ktorej sa modlievala a stretávala s Kristom sv. Faustína.

Ďalšou zástavnou púte bol Wawel - kráľovský hrad, symbol samotného Poľska, srdce poľskej histórie. 500 rokov bol sídlom poľských kráľov. Aj potom, ako sa hlavným mestom stala Varšava, konali sa tu korunovačné slávnosti. Navštívili tiež Wawelskú katedrálu - najdôležitejšiu poľskú katedrálu, v ktorej sa nachádza množstvo kaplniek.

Po prehliadke Wawelu a kultúrnych pamiatok mesta Krakov sa pútnici odobrali na cestu domov. Cestu plnú spomienok na krásne chvíle z púte, z ktorej načerpali nielen novú silu ale prežili Božiu prítomnosť na tomto mieste Božieho milosrdenstva.

 

Fotogaléria - Púť do Krakova


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia