Kronika obceDátum pridania: 04.11.2008        Po?et zobrazení: 7459          tla?i? ?lánok

Kronika obce

Kronika obce Čavoj je umiestnená na Obecnom úrade v Čavoji. Je vedená od roku 1933. Prvou kronikárkou bola Anna Kresánková, správkyňa štátnej ľudovej školy v Čavoji. Písala ju až do roku 1949.
Po nej významné udalosti v obci ako aj v najbližšom okolí zaznamenávali A. Kuzmová (1950-1951), Ján Halaška (1978-1979), Viera Čičmancová (1980-1994).
Od roku 1994 je kronikárkou obce Marta Gážiková.


Súvisiace odkazy: Osobnosti, Z histórie obce, Povesti a legendy, Ľudový odev, Čavojské nárečie, Ľudové zvyky, Ľudová výroba,

Náhodná fotografia