Kultúrno-športová komisiaDátum pridania: 06.11.2008        Po?et zobrazení: 1646          tla?i? ?lánok

Kultúrno-športová komisia

Úlohy kultúrno-športovej komisie

  • predkladať podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže /školské kluby/, spoločne pripravovať plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin
  • hodnotiť stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov školskej správy
  • sledovať stav kultúrnych pamiatok na území obce
  • podieľať sa na príprave celoobecných kultúrnych akcií
  • navrhovať a dávať podnety k organizovaniu celoobecných osláv
  • prehodnocovať zápis do kroniky mesta


Členovia komisie: 
New Balance

 


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia