MAS Magura - StrážovDátum pridania: 20.11.2008        Po?et zobrazení: 9752          tla?i? ?lánok

MAS Magura - Strážov

Sídlo združenia: ul. SNP 583/1, 972 17 Kanianka
tel.: 0918 461 201
e-mail: manazer@magurastrazov.sk

web: www.magurastrazov-sk.webnode.sk


Správna rada
Predseda:
Radomír Brtáň
Podpredseda:
Emil Tomanec
Tajomník:
Martin Prostinák

Revízna komisia
Oľga Suderová
Milan Píš
Júlia Korenačková

Manažér: Ing. Slavomíra Harcegová
tel.: 0905 791 775

Zoznam členov MAS Magura-Strážov
a percentuálne zastúpenie členov MAS v sektoroch

Hlavnou úlohou MAS Magura-Strážov je prispievať k rozvoju územia a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov mikroregiónu Magura-Strážov, a to najmä spoluprácou miestnych subjektov a využívaním vonkajšej pomoci.
Združenie má právnu subjektivitu. Je samostatným, dobrovoľným a nepolitickým združením fyzických a právnických osôb.


Súvisiace odkazy: O obci, Územný plán obce, História, Súčasnosť, Úradná tabuľa, Partnerská obec, Mikroregión Magura-Strážov, Čavojské letné slávnosti, 2. svetová vojna a SNP, Obyvatelia obce, PHSR, Spravodajstvo, Pracovné miesta, Obnova obce, Povinné zverejňovanie, COVID 19,

Náhodná fotografia