Medzinárodný deň detíDátum pridania: 09.06.2010        Po?et zobrazení: 2026          tla?i? ?lánok

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí - sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Inak tomu nebolo ani v našej základnej škole s materskou školou.

Tohoročný Deň detí nevyšiel tak, ako si učitelia a žiaci našej školy predstavovali. Hoci deviataci si pripravili pre svojich mladších kamarátov dobrodružnú cestu náučným chodníkom Horička, počasie tento plán prekazilo.

Napriek tomu deti z Čavoja prežili príjemné dopoludnie strávené pri spoločenských hrách a diskotéke.
V závere MDD boli vyhodnotení najlepší súťažiaci v jednotlivých spoločenských hrách a všetci žiaci boli odmenení sladkými balíčkami. 

Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925.
Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

Fotogaléria - MDD


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia