Stretnutie s MikulášomDátum pridania: 29.12.2014        Po?et zobrazení: 1218          tla?i? ?lánok

Stretnutie s Mikulášom

Aj tento rok opäť medzi nás zavítal Mikuláš.

Kde sa vzal, tu sa vzal,
Mikuláš pod oknom stál.
V ruke veľkú paličku,
na hlave mal čiapočku.
Z bielych fúzov teplý šál,
tak na deti vykúkal.

 

Všetci sa na príchod Mikuláša veľmi tešili. Najskôr zavítal medzi deti v piatok po svätej omši v kostole sv. Doroty. Tie smelšie mu zarecitovali alebo zaspievali.
Za odmenu Mikuláš rozdal všetkým deťom balíčky plné sladkých prekvapení.

V sobotu sa deti opäť mohli stretnúť s Mikulášom a to na námestí obce.
Deťom a všetkým prítomným chvíle pred príchodom Mikuláša, ktorému robil spoločnosť jeho verný pomocník čert, spríjemnili svojím vystúpením členovia FS Vrchárka.
Po ich vystúpení Mikuláš obdaroval deti pri rozsvietenom stromčeku sladkými balíčkami.


Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. No aj napriek jeho popularite vieme o jeho skutočnom živote veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre.
Svätý Mikuláš bol vďaka legendám aj patrónom, námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov či voňavkárov. Slobodné dievčatá si ho vybrali za orodovníka na základe najznámejšieho príbehu z jeho života.
Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne vydať.
V legendárnom životopise sv. Mikuláša zohráva významnú úlohu číslo tri. Tri boli boháčove dcéry i vrecká zlata, ktorými ich vykúpil.
Traja boli aj námorníci, ktorých vyslobodil z búrky pri tureckom pobreží, vzkriesil k životu troch zabitých mladíkov a zachránil troch neprávom odsúdených na smrť. Tieto dobré skutky konal pred svojou smrťou a rovnako aj po nej.
Svätý Mikuláš zomrel v pokročilom veku a pochovali ho v myrskom kostole, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087. Keď Myru obsadili moslimovia, Mikulášove ostatky boli prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari, kde žilo veľa gréckych prisťahovalcov. Tam postavili nový kostol zasvätený Mikulášovi. Z jeho hrobky v Bari vyteká vonná látka nazývaná myrha, čo vysvetľuje jeho patronát nad voňavkármi a množstvo pútnikov prichádzajúcich k jeho hrobu.
Na základe legendy o troch chudobných dievčatách sa zrejme odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými darčekmi. Svätomikulášska tradícia vychádza aj z jeho patrocínia nad deťmi.


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia