Návšteva ministra školstva SR Jána MikolajaDátum pridania: 09.06.2010        Po?et zobrazení: 2369          tla?i? ?lánok

Návšteva ministra školstva SR Jána Mikolaja

V sobotu 29. mája 2010 poctil našu obec svojou návštevou minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj.

Dôvodom jeho návštevy bolo pozvanie riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Čavoji Mgr. Márie Wiedermannovej a starostu obce Jána Novotku, pri príležitosti zrekonštruovania budovy školy.

Pán minister dorazil o 11. hodine a jeho návšteva trvala do 14. hodiny. Po krátkom privítaní mu pani riaditeľka odovzdala slovo.
Vo svojom  príhovore si pán minister zaspomínal aj na svoju návštevu obce Čavoj v detstve, čím všetkých prítomných milo prekvapil. Hovorené slovo vystriedal spev a tanec v podaní dievčat z DFS Hrdlička. Neskôr vystúpil s krátkym príhovorom starosta obce Čavoj Ján Novotka.

Súčasťou  programu návštevy bola prehliadka budovy aj areálu školy a beseda s pánom ministrom. Okrem pozvaných hostí, učiteľov, pracovníkov školy a žiakov sa besedy zúčastnili aj obyvatelia obce.
Tí  kládli otázky týkajúce sa predovšetkým riešenia problémov s nedostatočným vybavením športovísk pre mládež v obci.

Návšteva ministra školstva SR bola dôstojným ocenením snáh o zveľadenie miestnej školy a určite sa mnohým nadlho vryje do pamäti.

Fotogaléria - Návšteva ministra školstva SR


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia