Vystúpenie FS Vrchárka v obci Nedožery - BrezanyDátum pridania: 11.08.2014        Po?et zobrazení: 1656          tla?i? ?lánok

Vystúpenie FS Vrchárka v obci Nedožery - Brezany

V sobotu 2. augusta 2014 sa FS Vrchárka zúčastnila Ľudového jarmoku Pod vŕbičkami.

Podujatie, ktoré sa konalo v areáli Pod vŕbičkami v Nedožeroch-Brezanoch organizoval Miestny odbor Matice slovenskej Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Okresná rada Matice Slovenskej, Oblastné pracovisko Matice Slovenskej Prievidza, OZ K2000 a Klub dôchodcov pri obecnom úrade.

V kultúrnom programe vystúpila aj FS Vrchárka z Čavoja, ktorá sa prítomným predstavila programom "Kosenie".
Pre návštevníkov jarmoku boli pripravené aj ukážky remesiel, ochutnávka domácich koláčov a guláš.


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia