Relikvie sv. Cyrila



Dátum pridania: 10.10.2012        Po?et zobrazení: 1976          tla?i? ?lánok

Relikvie sv. Cyrila

V sobotu 6. októbra 2012 boli v rímskokatolíckom kostole sv. Doroty vystavené relikvie sv. Cyrila.

Po relikvie putovali členovia Chrámového speváckeho zboru sv. Doroty do farnosti Zliechov. V našom kotole si ich mohli uctiť veriaci počas dňa a tiež slávnostnou svätou omšou, ktorá sa konala o 14,30 hod. Po jej ukončení boli relikvie prenesené do farnosti Valaská Belá.
Relikvie sv. Cyrila vystavia každý deň v inej farnosti našej diecézy.

Svätí Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Spoločne zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Svätí Cyril a Metod boli vyhlásení za spolupatrónov Európy. Ich sviatok slávime každoročne 5. júla.

V roku 2013 uplynie 1150 rokov od príchodu sv. bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Bolo to narodenie sa Slovenska pre Cirkev, pre kresťanstvo. Preto svätých bratov nazývame našimi otcami vo viere.

Je to vzácny poklad, ktorý sa nesie dejinami Slovenska a o ktorý prosíme úpenlivou prosbou: "Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane"!

Fotogaléria - Relikvie sv. Cyrila

Relikvie sv. Cyrila vystavené rímskokatolíckom kostole v ČavojiRelikvie sv. Cyrila v rímskokatolíckom kostole v ZliechovePrenášanie relikvií sv. CyrilaPrenášanie relikvií sv. CyrilaPrenášanie relikvií sv. CyrilaPrenášanie relikvií sv. CyrilaPrenášanie relikvií sv. CyrilaPrenášanie relikvií sv. CyrilaPrenášanie relikvií sv. CyrilaPrenášanie relikvií sv. CyrilaRelikvie sv. Cyrila vystavené rímskokatolíckom kostole v ČavojiRelikvie sv. Cyrila vystavené rímskokatolíckom kostole v ČavojiRelikvie sv. Cyrila vystavené rímskokatolíckom kostole v ČavojiRelikvie sv. Cyrila vystavené rímskokatolíckom kostole v ČavojiRelikvie sv. Cyrila vystavené rímskokatolíckom kostole v Čavoji

Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia