Sociálna komisiaDátum pridania: 06.11.2008        Po?et zobrazení: 1853          tla?i? ?lánok

Sociálna komisia

Úlohy sociálnej komisie

  • kontrolovať pomery v rodinách žiadateľov, a dáva stanoviská k šetreniu
  • odporúčať finančnú a vecnú výpomoci pre rodiny s deťmi, dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom
  • pripravovať stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obecného zastupiteľstva v záležitostiach sociálnych vecí
  • vyjadrovať sa k všeobecne záväzným nariadeniamobce


Členovia komisie

 


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia