Stavebná komisiaDátum pridania: 06.11.2008        Po?et zobrazení: 2238          tla?i? ?lánok

Stavebná komisia

Úlohy stavebnej komisie

  • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
  • prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva


Členovia komisie

 


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia
vchod do bane