Stromy poznaniaDátum pridania: 12.05.2010        Po?et zobrazení: 1995          tla?i? ?lánok

Stromy poznania

Ideovým východiskom projektu STROMY POZNANIA je skutočnosť, že deti a mládež dostatočne nerozoznávajú dreviny a nemajú dostatok vedomostí o ich význame pre život človeka.

Ideovým východiskom projektu STROMY POZNANIA je skutočnosť, že deti a mládež dostatočne nerozoznávajú dreviny a nemajú dostatok vedomostí o ich význame pre život človeka.

Pri tomto probléme nám pomocnú ruku podal Ing. Anton Grinč – zamestnanec štátneho podniku LESY SR, ktorý sa každoročne stretáva so žiakmi našej školy a pomáha im vysadiť „miniarborétum" pri Základnej škole v Čavoji.

Tento rok sa naše „miniarborétum“ rozrástlo o ďalšie dreviny: tis, javor, jaseň a smrek pichľavý.

Pán Grinč žiakom priblížil život stromov a názorne predviedol pracovný postup pri vysádzaní stromkov. Na základe ukážky potom deti samostatne sadili ostatné dreviny, ktoré boli  označené tabuľkou s názvom.

Fotogaléria - Stromy poznania


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia