Sviatosť birmovaniaDátum pridania: 20.05.2010        Po?et zobrazení: 2480          tla?i? ?lánok

Sviatosť birmovania

V sobotu 8. mája 2010 prijalo v našej farnosti z rúk diecézneho otca biskupa Mons. Viliama Judáka sviatosť kresťanskej dospelosti 70 birmovancov.

Sviatosť birmovania je sviatosť poslania.
Birmovanie je dovŕšením krstu. Vtláča do duše nezmazateľný znak, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.

Birmovka nie je len na osobné posvätenie, ale na budovanie Rodiny, Cirkvi. V sile Ducha Svätého sme poslaní vydávať svedectvo o Božej pravde a láske. Birmovaný prijíma plnú účasť na poslaní Cirkvi a dokonáva krst. Posilňuje sa vo viere a v duchovnom boji.

O účinkoch birmovania hovoria Skutky apoštolov. Samozrejme, Ducha Svätého sme prijali už pri krste. No pri krste sme ho prijali ako klíček, ktorý sa pri birmovke úplne rozvinie.

Sviatosť birmovania je sviatosť pokroku. Kresťana robí dospelým a spôsobilým na boj proti silám temnôt, zlu, ľahostajnosti, neporiadku vo vlastnom vnútri a na otvorené vyznanie viery.

 


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia