Sviatosť birmovaniaDátum pridania: 13.05.2014        Po?et zobrazení: 1270          tla?i? ?lánok

Sviatosť birmovania

V nedeľu 11. mája 2014 sa v Rímsko-katolíckom kostole sv. Doroty v Čavoji konala sviatosť birmovania.

Z rúk diecézneho otca biskupa Mons. Viliama Judáka sviatosť kresťanskej dospelosti prijalo 29 birmovancov.

Tejto sviatosti predchádzala dvojročná príprava birmovancov, ktorá spočívala v účasti na náukach, svätých omšiach a sviatosti zmierenia.

Sviatosť birmovania zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.
Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa udeľuje znovuzrodenému duchovná sila, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, mazanie krizmou a modlitbu napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznaniu viery.

Ježiš prisľúbil apoštolom Ducha Svätého. Na desiaty deň po Nanebovstúpení sa tento prísľub vyplnil:

„Príchod Ducha Svätého. - Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli.
I zjavil sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“
(Sk 2, 1-4).

Fotogaléria - Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovaniaSviatosť birmovania

Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia