Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 9. ročníkaDátum pridania: 04.02.2011        Po?et zobrazení: 1606          tla?i? ?lánok

Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 9. ročníka

Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ sa uskutočnilo dňa 28.apríla 2010 na reprezentatívnom výbere 3394 žiakov. Do testovania bolo zapojených 109 základných škôl. Medzi výberom testovaných škôl boli i naši žiaci.

Výsledky testovania:

                                          Priemerná úspešnosť      Priemerná úspešnosť
                                          v rámci SR                     v ZŠ s MŠ Čavoj
Matematická gramotnosť              51,7%                              61,8%
Čitateľská gramotnosť                  57,7%                              63%

Poradie umiestnenia v rámci Trenčianskeho kraja:
Matematická gramotnosť:  5.miesto
Čitateľská gramotnosť: 3.miesto

Umiestnenie žiakov našej školy v rámci testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti je úspechom nielen pre pedagógov a žiakov, ale i rodičov, s ktorými škola spolupracuje. Pod tento úspech sa vo veľkej miere podpísal individuálny prístup, aktívne učenie sa v škole, ale i dobrá klíma v triede.

Toto umiestnenie nás nabáda a povzbudzuje k ešte väčším aktivitám a snahám vo výchovno–vzdelávacom procese.

 

Mgr. Mária Wiedermannová, riaditeľka ZŠ s MŠ


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia