Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013Dátum pridania: 11.11.2013        Po?et zobrazení: 3315          tla?i? ?lánok

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. zo dňa 3. júla 2013 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov.

Viac informácií na:
http://osk2013.statistics.sk/VUC/osk_def_sk.html#


Súvisiace odkazy: Voľba prezidenta SR, Voľby do Európskeho parlamentu, Voľby VÚC 2009, Voľby do NR SR 2010, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014, Referendum 2015, Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, Voľby do NR SR 2020,

Náhodná fotografia