Vystúpenie FS Vrchárka v Malých Uherciach a v Diviackej Novej VsiDátum pridania: 30.08.2012        Po?et zobrazení: 1760          tla?i? ?lánok

Vystúpenie FS Vrchárka v Malých Uherciach a v Diviackej Novej Vsi

Členovia FS Vrchárka tento víkend úspešne reprezentovali našu obec. Svedčí o tom ich prítomnosť a vystúpenie v dvoch obciach pri príležitostí ich letných slávností.

Na pozvanie starostu obce Malé Uherce sa FS Vrchárka zúčastnila slávností tejto obce pod názvom "Malouherčania zabavme sa spolu". Slávnosti sa konali v sobotu 25. augusta a FS Vrchárka sa prítomných predstavila svojím kultúrnym programom pod názvom "Zber kameňa."

V nedeľu 26. augusta FS Vrchárka vystúpila pri príležitosti Novianskych dní 2012 v Diviackej Novej Vsi. Prítomných potešila pásmom veselých ľudových piesní a humorného slova.


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia