Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 01/2019


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 1/2019 k miestnym daniam

(formát .pdf)


Náhodná fotografia