Dátum pridania: ..          Po?et zobrazení ?lánku:          tla?i? ?lánok

VZN číslo 02/2019


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čavoj č. 2/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Čavoj

(formát .pdf)


Náhodná fotografia