Zápis detí do 1. ročníkaDátum pridania: 07.02.2009        Po?et zobrazení: 1797          tla?i? ?lánok

Zápis detí do 1. ročníka

Vo štvrtok 29. januára 2009 sa brány našej školy otvorili pre budúcich prváčikov. Uskutočnil sa totiž zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy

Zápisu sa zúčastnili deti, ktoré do 31. augusta 2009 dovŕšia šiesty rok veku - Kristiánko Gážik, Robko Hurár, Janko Oravec, Riško Polák a Majko Vážny.

Naša škola im v prvom rade ponúka kvalitné vzdelanie kvalifikovanými učiteľmi, ktorí pri svojej práci používajú nielen klasické metódy a formy vyučovania, ale aj nové. K prvoradým zameraniam našej školy patrí individuálny prístup k žiakom.
Ďalej ponúkame:

  • výučbu v počítačovej miestnosti
  • preplácanie cestovného
  • výučbu cudzieho jazyka od 1. ročníka
  • školský klub detí
  • krúžky: folklórny, počítačový, výtvarný, športový, turistický, druhý cudzí jazyk


Budúci prváčikovia, tešíme sa na Vás v septembri!

Fotogaléria - Budúci prváci


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia
30. výročie založenia FS