Životopisy svätýchDátum pridania: 08.04.2011        Po?et zobrazení: 7317          tla?i? ?lánok

Životopisy svätých

Život a životopis sv. Doroty

Narodila sa v Césareji. Žila na konci 3. a začiatku 4. storočia. Pre kresťanskú vieru bola prenasledovaná, mučená ohňom a na škripci a nakoniec sťatá.

Legenda o sv. Dorote glorifikuje stálosť vo viere a v názore napriek najukrutnejšiemu prenasledovaniu. Dorote, dcére vysokého rímskeho hodnostára vyhnaného pre kresťanský svetonázor do Kapadócie, sa núka manželstvo a šťastie za cenu, že sa zriekne kresťanstva. Napriek mučeniu si svoju vieru zachová. Spolu s inými stredovekými legendami sa legenda o svätej Dorote šírila od 14. storočia odpismi latinskej predlohy a náboženkými tlačami.

Sviatkom sv. Doroty je 6. február.
Jej atribútmi sú ruže v rukách alebo vo vlasoch, alebo košík s tromi ružami a tromi jablkami, ktorý  drží anjel. Niekedy je zobrazená so sviecou a ovocím, ktoré prináša Bohorodičke alebo Ježiškovi. Bola patrónkou záhradníkov.

Významnou pamiatkou obľúbenosti legendy o svätej Dorote je nástenná maľba na severnej stene  kostola svätého Jakuba v Levoči, ktorú tvorí 20 obrazov v časovej postupnosti deja života sv. Doroty. 
Maľba  vznikla okolo roku 1420. Obrazy tvoria najrozsiahlejší cyklus tejto legendy v strednej Európe. Sú zoradené v dvoch radoch nad sebou. Vrchný rad sa číta sprava doľava, spodný opačne.

 

Životopisy svätcov a svätíc, ktorých sochy alebo obrazy sa nachádzajú v našom kostole

Sv. Jozef
Sv. Jozef, hlava svätej rodiny, bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta. Bol chudobným tesárom.

Behom stáročí si ho uctievali rozliční remeselníci, ktorí pracovali s drevom. V 12.-13. storočí si sv. Jozefa niektoré rehole vyvolili za patróna, uctieval ho napr. sv. František Asiský, františkáni, dominikáni, sv. Terézia z Avily.

Jeho sviatok, ktorý slávime 19. marca, patrí medzi prikázané (u nás na Slovensku je tento sviatok dišpenzovaný, čiže nie prikázaný). Pápež Pius XII. zaviedol sviatok sv. Jozefa Robotníka 1. mája, ktorý je však len spomienkou.

Sv. Terézia z Lisieux (Terézia od Dieťaťa Ježiša)
Sv. Terézia z Lisieux sa narodila 2. januára 1873 v Alencone vo Francúzsku ako posledná z deviatich detí Ľudovíta a Zélie Martinových (blahorečení 19. 10. 2008 v Lisieux). Rodičia dávali veľký dôraz na výchovu dievčat tým, že im dávali dobrý kresťanský príklad.
Terezka mala sotva 4 roky, keď jej zomrela mama. Výchovou a starostlivosťou o dievčatá sa zaoberal otec. Presťahoval sa spolu s nimi do Lisieux.
Keď mala 10 rokov, ťažko ochorela. Päť rokov chodila do školy u sestier benediktínok. V roku 1884 bola na prvom svätom prijímaní a prijala tiež sviatosť birmovania. Už v roku 1887 skúšala vstúpiť na Karmel v nedospelom veku, preto išla s otcom do Ríma prosiť pápeža o povolenie výnimky. Súhlas však hneď nedostala. Do kláštora vstúpila o pol roka neskôr.

V januári 1889 dostala rehoľné rúcho a meno Terézia od Dieťaťa Ježiša. 8. septembra 1890 zložila sľuby a o tri roky neskôr jej zverili úlohu pomocnej magistry noviciek. Túto úlohu plnila počas 4 rokov až do smrti. Zomrela po niekoľkých mesiacoch choroby na tuberkulózu vo veku 24 rokov.

Už 26 rokov po jej smrti bola vyhlásená za blahoslavenú. V roku 1927 ju pápež Pius XI. vyhlásil spolu so svätým Františkom Xaverským za hlavnú patrónku misií a v roku 1944 bola vyhlásená za druhú patrónku Francúzska, spolu so svätou Janou z Arku. Ján Pavol II. ju 19. októbra 1997 vyhlásil za Učiteľka cirkvi.

 


Súvisiace odkazy: Súčasnosť, História, Chrámový spevácky zbor sv. Doroty, Život vo farnosti, Kňazi vo farnosti, Rím.-kat. kostol - 400. výročie,

Náhodná fotografia