IV. zjazd Slovenského orlaDátum pridania: 03.02.2009        Po?et zobrazení: 1137          tla?i? ?lánok

IV. zjazd Slovenského orla

12. mája 2007 v Bratislave sa pod záštitou ministra školstva SR uskutočnil IV. zjazd Slovenského orla spojený s 15. výročím jeho obnovenia.
Nosnou témou zjazdu bol Projekt ozdravenia populácie.

Zjazdu sa zúčastnili domáci i zahraniční hostia. K vzácnym hosťom patril Edio Constantini - prezident Centro Sportivo Italiano (CSI) a súčasne viceprezident FICEP-u.

V úvode zaznela Orlovská hymna. Po slávnostnom príhovore prezidenta Slovenského orla boli odovzdané pozdravy významných hostí a sympatizantov SO.
Nechýbal medzi nimi pozdrav kardinála Korca, ktorý predniesol moderátor STV Vladimír Seman, pozdrav prezidenta SR predniesol zástupca kancelárie prezidenta Marián Servátka, príhovor predsedu Centro Sportivo Italiano (CSI) Edia Constantiniho, pozdrav Poľskej katolíckej športovej a telovýchovnej organizácie KRSSP predniesla M. Jacko.
Prítomným sa ďalej prihovorili - prezident Deutscher Jugendkraft (DJK) Volker Monnerjahn, zástaupca Úradu vlády SR Tibor Gašaj, zástupca MŠ SR Anton Novosad, starosta Českého orla Ladislav Šuster, predseda Spoločnosti sv. Gorazda Dr. Miroslav Holečko a vedúci Pastoračného centra pri KU v Ružomberku a predseda Žilinského kraja d. p. Jozef Žvanda.

Zjazdu sa za náš miestny klub zúčastnila predsedníčka klubu Iveta Ďurníková a členka Oľga Súderová.


Novozvolení členovia Predsedníctva Slovenského orla

predseda: Ing. Jozef Gálik
podpredseda: Ing. Peter Gajdošík, Mgr. Margita Koľová, Martin Skúpy
čestní podpredsedovia: dr. Pavol Čech, Ing. Ján Kučera

 


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia