Pomôžte nám zachrániť organ vo farskom kostole!Dátum pridania: 11.05.2016        Po?et zobrazení: 933          tla?i? ?lánok

Pomôžte nám zachrániť organ vo farskom kostole!

V pocite zodpovednosti za zverené dedičstvo, s vierou v Božiu pomoc a s túžbou i naďalej pokračovať v podporovaní a pestovaní kvalitnej liturgickej a organovej hudby pri bohoslužbách i pri vysluhovaní sviatostí Farský úrad v Čavoji s povolením Biskup

V pocite zodpovednosti za zverené dedičstvo, s vierou v Božiu pomoc a s túžbou i naďalej pokračovať v podporovaní a pestovaní kvalitnej liturgickej a organovej hudby pri bohoslužbách i pri vysluhovaní sviatostí Farský úrad v Čavoji s povolením Biskupského úradu v Nitre prosí o pomoc a podporu pre záchranu organu vo Farskom kostole svätej Doroty v Čavoji.

Organ vo farskom kostole je z roku 1900, generálnou rekonštrukciou prešiel krátko po II. svetovej vojne a až do týchto dní nám dobre slúžil. Žiaľ, roky na ňom zanechali stopy a potrebuje našu pomoc. Organ je už v zlom technickom stave a znie časom stále horšie a horšie, pretože je značne rozintonovaný a rozladený. Podľa slov pána organára, ktorý robil návrh na opravu, citujem: „Momentálne sa nástroj nachádza vo veľmi kritickom technickom stave, podcenenie tejto skutočnosti môže viesť k vážnemu znehodnoteniu celého nástroja. Hrozí nielen zrútenie manuálových vzdušníc kvôli veľmi silnému napadnutiu červotočom, ale aj nevratnému poškodeniu ďalších častí, ktoré sa ešte teraz dajú zachrániť. Viedlo by to zároveň k podstatne vyššej finančnej náročnosti neskoršej záchrany nástroja“.

Cena opravy je približne 15.000 € a to je pre nás veľmi, veľmi, veľmi veľká suma!!!

Samozrejme, budeme sa uchádzať aj o externé zdroje pomoci. Je však dôležité všetkým ukázať, že osud nášho farského chrámu a nášho farského organu nie je ľahostajný v prvom rade nám – Čavojcom a Temešancom. Preto vás prosíme, aby ste oslovili aj priateľov, susedov, rodákov, chalupárov a známych, ktorý náš chrám možno nenavštevujú pravidelne, no záleží im na zveľadení a zachovaní historického dedičstva a dominanty farnosti Čavoj.

Na generálnu rekonštrukciu organu môžete prispieť: • príspevkom, ktorý odovzdáte na tento účel pánovi farárovi Mgr. Pavlovi Berkovi • bezhotovostne na farský účet: 03701 39050/0900 SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA IBAN: SK46 0900 0000 0003 7013 9050; SWIFT: GIBASKBX Do správy pre prijímateľa uveďte prosím: “ORGAN”

Mená neanonymných darcov budú uverejnené na viditeľnom mieste v kostole a na farskej stránke.

DEO GRATIAS

Cartier Replica Watches

Cheap Omega Replica

Omega Replica

Breitling Replica Watches

Rolex Replica Watches

Fotogaléria - Organ

OrganOrganOrgan

Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia

Warning: getimagesize(images/fotogaleria/thumbs/t_249-16.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/do1284500/www_root/index.php on line 311