Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019Dátum pridania: 10.01.2019        Po?et zobrazení: 4678          tla?i? ?lánok

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 8/2019 zo dňa 10. januára 2019 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Deň voľby určil na sobotu 16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky je: obec.cavoj@centrum.sk


Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia
Jasličková pobožnosť 2011