Zákon č. 211/2000 Z. z.Dátum pridania: 06.11.2008        Po?et zobrazení: 6006          tla?i? ?lánok

Zákon č. 211/2000 Z. z.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Zákon č. 211/2000 Z. z.


Súvisiace odkazy: Postup pri sprístupňovaní informácií, VZN o slobodnom prístupe k informáciám,

Náhodná fotografia