Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Jasličková pobožnosť

25. decembra, na sviatok Božieho narodenia, sa v rímsko-katolíckom kostole sv. Doroty konala jasličková pobožnosť.

Jasličková pobožnosť je v našej farnosti už tradíciou a teší sa veľkej obľube.
Nasvedčuje tomu počet veriacich, ktorí aj tento rok prišli nielen pozrieť, ale aj podporiť deti, ktoré túto slávnosť pod vedením pána farára pripravili.

Deti a veriacich privítal pán farár Viktor Mičuda.
Potom sme už opäť mohli vidieť jednu z ďalších variácií, ktorou nám deti odprezentovali udalosti a hlavnú myšlienku Vianoc - narodenie Ježiša.
Symbol, ktorý má kresťanov sprevádzať počas týchto dní, nielen na Štedrý deň.

Po ukončení pobožnosti deťom za pekné vystúpenie poďakovali potleskom prítomní veriaci, slová poďakovania vyslovil pán farár a nakoniec všetci spoločne zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc.


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk