Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

MAS Magura - Strážov

Sídlo združenia: ul. SNP 583/1, 972 17 Kanianka
tel.: 0918 461 201
e-mail: manazer@magurastrazov.sk

web: www.magurastrazov-sk.webnode.sk


Správna rada
Predseda:
Radomír Brtáň
Podpredseda:
Emil Tomanec
Tajomník:
Martin Prostinák

Revízna komisia
Oľga Suderová
Milan Píš
Júlia Korenačková

Manažér: Ing. Slavomíra Harcegová
tel.: 0905 791 775

Zoznam členov MAS Magura-Strážov
a percentuálne zastúpenie členov MAS v sektoroch

Hlavnou úlohou MAS Magura-Strážov je prispievať k rozvoju územia a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov mikroregiónu Magura-Strážov, a to najmä spoluprácou miestnych subjektov a využívaním vonkajšej pomoci.
Združenie má právnu subjektivitu. Je samostatným, dobrovoľným a nepolitickým združením fyzických a právnických osôb.


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk