Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Vystúpenie FS Vrchárka v obci Nedožery - Brezany

V sobotu 2. augusta 2014 sa FS Vrchárka zúčastnila Ľudového jarmoku Pod vŕbičkami.

Podujatie, ktoré sa konalo v areáli Pod vŕbičkami v Nedožeroch-Brezanoch organizoval Miestny odbor Matice slovenskej Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Okresná rada Matice Slovenskej, Oblastné pracovisko Matice Slovenskej Prievidza, OZ K2000 a Klub dôchodcov pri obecnom úrade.

V kultúrnom programe vystúpila aj FS Vrchárka z Čavoja, ktorá sa prítomným predstavila programom "Kosenie".
Pre návštevníkov jarmoku boli pripravené aj ukážky remesiel, ochutnávka domácich koláčov a guláš.


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk