Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/do1284500/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
? Obec ?avoj

Obecný úrad

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ustanovil obec ako samostatný územný celok Slovenskej republiky. Obec sa stala právnickou osobou a Obecný úrad výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Obecný úrad je zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.
Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:


Súvisiace odkazy: Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,
?lánok je tla?eny zo stránky www.cavoj.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk