Rímsko-katolícky kostol sv. Doroty - 400. výročieDátum pridania: 13.07.2011        Po?et zobrazení: 8256          tla?i? ?lánok

Rímsko-katolícky kostol sv. Doroty - 400. výročie

9. júla 2011 sme si v našej farnosti pripomenuli, oslávili 400 rokov od výstavby Kostola sv. Doroty. Kostol, chrám, Boží dom odpradávna označuje budovu, kde sa zhromažďuje kresťanské spoločenstvo okolo oltára, aby slávilo Eucharistiu.

Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec.
Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes.
Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Pri príležitosti osláv sa v kostole uskutočnila slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol  pomocný biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec, generálny vikár. Slávnosti sa zúčastnili aj kňazi susedných obcí ako aj kňazi, ktorí vo farnosti pôsobili – Jozef Holka a Štefan Nižník.

Zároveň sme si pripomenuli i 20. výročie založenia a trvania Chrámového speváckeho zboru sv. Doroty, ktorý pravidelne svojím spevom obohacuje nedeľné bohoslužby a iné cirkevné obrady.

 

Pri tejto príležitosti bola vydaná brožúra o histórií a súčasnosti farnosti a Rímsko-katolíckeho kostola sv. Doroty, ktorú si môžete pozrieť tu.

 

Fotogaléria - Rímsko-katolícky kostol sv. Doroty - 400. výročie


Súvisiace odkazy: Súčasnosť, História, Chrámový spevácky zbor sv. Doroty, Život vo farnosti, Kňazi vo farnosti, Životopisy svätých,

Náhodná fotografia