Jubilanti 2009

V roku 2009 sa významných životných jubileí dožili títo občania našej obce:


60 rokov


Anna Lipárová, Čavoj č. 3
Jozefína Pavkeje, Čavoj č. 45
Emília Svitková, Čavoj č. 179
Mária Vašková, Čavoj č. 211
Ján Čičmanec, Čavoj č. 208
Ján Vlček, Čavoj č. 38    


70 rokov 

Júlia Beláková, Čavoj č. 253   
Anastázia Čičmancová, Čavoj č. 246    
Marta Krpelanová, Čavoj č. 54
Anna Kučerová, Čavoj č. 115
Emília Šedíková, Čavoj č. 94
Mária Vlčková, Čavoj č. 48 


Našim jubilantom srdečne blahoželáme!