Folklór spája krajanov

Deti Folklórneho súboru pri ZŠ s MŠ Čavoj sa spolu s členmi FS z Temeša, Valaskej Belej a Zliechova zúčastnili v dňoch 12. - 16. júna 2008 výmenného zájazdu do dedinky Markovac v Chorvátsku.
Zájazd sa uskutočnil na základe družby s folklórnym súborom SKUS "Fraňo Strapač" Markovec, ktorého členovia navštívili náš región v roku 2007 a pozvania vedúcej súboru Blanky Baksovej.

Prvé vystúpenie sa uskutočnilo o 18-tej hodine v dedinke Josipovec. Deti sa predstavili zmesou piesní a tancov pod názvom "Hry detí pod Strážovom". Vystúpenia sa zúčastnil aj predseda Matice slovenskej v Josipovci.

V sobotu bola pre deti naplánovaná návšteva zoologickej záhrady. Vyrazili ráno o 10.00 h. Súkromná zoologická záhrada "BIZIK" sa nachádza v blízkom mestečku Našice. Deti tu mohli vidieť množstvo zvierat. Bol tu napr. medveď hnedý, pštros emu, leopard, lev, sibírsky tiger, labute, pyton indický, klokany, kozy a iné. Veľký zážitok mali deti z toho, že zvieratká mohli nielen vidieť, ale sa ich aj dotknúť, napr. poníkov, na ktorých sa aj povozili, kozy, a odvážlivci aj hadov.
O 18-tej hodine sa pri príležitosti 15. výročia pôsobenia Matice slovenskej Markovec a 35. výročia pôsobenia folklórnej skupiny uskutočnilo v Markovci v Drevenici vystúpenie detských folklórnych skupín nášho mikroregiónu ako aj folklórnej skupiny z Markovca a okolia. Naše deti sa predstavili s programom s fašiangovou tématikou.
Týchto osláv sa zúčastnil aj preseda Matice Slovenskej v Markovci Andrej Kuric a veľvyslanec SR v Chorvátskej republike Ing. Ján Báňas.

V dedinke Našice sa v nedeľu 15. júna konali 14. folklórne slávnosti našického kraja. Pri tejto príležitosti vystupovali nielen deti z nášho mikroregiónu, ale i deti z FS Markovac a Našic.
Poobede si však už detičky užívali zaslúžené voľno. No nebolo to žiadne leňošenie. Najskôr sa pešo vybrali z Markovca do 2 km vzdialených Našic, kde si pozreli ďalšie vystúpenie folklórnych skupín z Markovca a okolia, ako aj FS Drevár z Krásna nad Kysucou. Veľmi príjemnou zástavkou bola pre deti návšteva lunaparku.
Večer už nasledovalo balenie, rozlúčka s novými priateľmi a odchod domov.

Záverom je potrebné pripomenúť, že zájazd bol zorganizovaný vďaka finančnej podpore obcí Čavoj, Temeš, Valaská Belá a Zliechov.