Súčasnosť

Správca farnosti:  Mgr. Pavol Berka
adresa:
Farský úrad, 972 29  Čavoj č. 25
tel.:
046 545 01 25
email: cavoj@nrb.sk
web: http://www.cavoj.nrb.sk


Prikázané sviatky:

  • Panny Márie Bohorodičky (1. január)
  • Zjavenie Pána (6. január)
  • Nanebovstúpenie Pána
  • Božieho Tela a Krvi
  • Sv. Petra a Pavla (29. jún)
  • Nanebovzatie Panny Márie (15. august)
  • Všetkých svätých (1. november)
  • Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8. december)
  • Narodenie Ježiša Krista (25. december)
  • všetky nedele  

V tieto dni máme povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši. Túto povinnosť splní aj ten, kto sa zúčastní omše večer predchádzajúceho dňa (po 15,00 hod)

Sviatky, ktoré nemajú za názvom dátum su pohyblivé.