Symboly obce

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala dňa 22. septembra 2005 návrh erbu obce Čavoj a doporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Čavoji v tejto podobe:

Erb
Heraldicky správny erb obce Čavoj má túto podobu – v modrom štíte strieborný obrátený býk v zlatej zbroji, prevýšený striebornými skríženými baníckymi kladivkami so zlatými rukoväťami.

Vlajka
Vlajka obce Čavoj pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (4/8), žltej (1/8), bielej (1/8), žltej (1/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať
Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ČAVOJ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

Zdroj: Ladislav Vrtel, PhDr., MV SR, Sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr – heraldický register

Mohlo by vás zaujímať: