Detský FS Hrdlička pri ZŠ s MŠ Čavoj

Vedúca detského FS: Mgr. Mária Wiedermannová.

Členovia detského folklórneho súboru:

Dušan Bagin, Ľubor Bernát, Kristína Cibulková, Martin Gážik, Ondrej Gážik, Simona Gážiková, Agáta Hurárová, Katarína Juríčková, Peter Novotka, Klára Oravcová, Dominika Oršulová, Katarína Petrášová, Nikola Petrášová, Bibiána Rajčanová, Karin Rajčanová, Denisa Siládiová.

Deti vystupujú na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách. Tradične obohatia svojim vystúpením program venovaný mamičkám ku dňu matiek, posedenie pod jedličkou, ako aj slávnosť osláv obce.

Na základe rozhodnutia detí dostal Detský folklórny súbor pri ZŠ s MŠ Čavoj nový názov. Od 1. júna 2009 deti vystupujú pod názvom Detský FS Hrdlička pri ZŠ s MŠ Čavoj.


Akcie a vystúpenia detského folklórneho súboru

Rok 2009

Rok 2008