Folklórna skupina Vrchárka

Vedúca FS Vrchárka: Marta Gážiková

Členovia folklórnej skupiny: Ján Čičmanec, Milan Gážik, Marta Gážiková ml., Emil Halaška, Anna Halašková, Helena Halašková, Ján Juríček, Eva Juríčková, Pavlína Juríčková, Ján Králik, Milan Krištof, Jarmila Krištofová, Peter Mazánik, Ján Novotka, Peter Novotka ml., Libin Oravec, Irena Oravcová, Milan Petráš, Irena Svrčková, Jana Šedíková.


Činnosť folklórnej skupiny Vrchárka sa traduje od roku 1983, i keď zvyky a tradície sa v našej obci zachovávali aj predtým.
Prvou vedúcou bola Marta Súderová, po nej FS viedol Emil Halaška, Miloš Šiandor a súčasnou vedúcou je Marta Gážiková.
V uvedenom roku sa FS Vrchárka prvýkrát zúčastnila Podpolianskych folklórnych slávností. Predstavila sa v regionálnom programe folklórnych kolektívov hornej Nitry.

V roku 1993 sa FS opäť zúčastnila Podpolianskych folklórnych slávností a na folklórnom festivale na Myjave.

V súčasnosti folklórna skupina reprezentuje našu obec na rôznych slávnostiach a festivaloch. Dlhoročne členovia skupiny pripravujú tematické programy na Folklórne slávnosti v Kamenci pod Vtáčnikom, na Hornonitrianske folklórne slávnosti v Bojniciach, Prievidzi, Nitrianskych Sučanoch, v Lehote pod Vtáčnikom, na Remate.
Taktiež sa zúčastňujú Letných slávností rudnianskej a belanskej doliny vo Valaskej Belej, Diviackej Novej Vsi a Temeši, ako aj na Zimných slávnostiach folklóru v Pravenci.

Vo svojich programových číslach má FS Vrchárka spracované:

  • svadobné zvyky - pri obliekaní nevesty, ako aj snímanie vienka a čepčenie, príchod kmotry
  • zvyky a tradície na salaši
  • poľnohospodárske práce - obrábanie poľa, siatie a zbieranie obilia
  • pradenie a tkanie

Z výročného zvykoslovia sú zastúpené programy:

  • ľúbostnej mágie
  • fašiangové zvyky - obchôdzky kordovníkov

V roku 2013 folklórna skupina oslávila svoje 30. výročie založenia.

 

Podujatia a akcie FS Vrchárka

Rok 2015

Rok 2014 

 

Rok 2013

Rok 2012

 

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008