Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Marta Oravcová
tel.:
046 545 01 22

Kuchárka: Pavlína Súderová
Pomocná kuchárka: Zuzana Gulášová


Stravovacie zariadenie - školská jedáleň sa nachádza v budove základnej školy.