Kňazi vo farnosti

Kňazi pôsobiaci v našej obci

Prvým čavojským dušpastierom bol p. Teofil Škultéry - františkánsky kňaz, ktorý prišiel v roku 1796 z kláštora v Beckove. Prvý krst v Čavoji vykonal 2. Októbra 1789, prvý sobáš 8. novembra 1789 a prvý pohreb 4. novembra 1789.

 • 1792 – 1794 františkán p. Jonáš Urbanič
 • 1794 – 1798 Ján Minarovič
 • 1798 – 1805 Imrich Šmacho
 • 1798 – 1799 spravoval farnosť františkán z prušťanského kláštora p. Hilarion Kuhajda
 • 1799 – 1801 Ján Dobray, ktorý bol ako bohoslovec nitrianskeho seminára členom Bernolákovho Tovarištva
 • 1801 – 1802 Ján Buček
 • 1802 – 1810 Jozef Cuk, člen Bernolákovho Tovarišstva

Tovarišstvo – V roku 1790 kňaz Anton Bernolák vydal tlačou slovenskú gramatiku – Grammatica Slavica, čím uzákonil spisovnú slovenčinu. V roku 1792 vzniklo združenie Slovenské učené tovarišstvo, ktoré v rokoch 1792 – 1795 vydávalo slovenské knihy kazateľné, dejepisné, hospodárske, ktoré členovia Tovarišstva odoberali a šírili po dedinách slovenskú vzdelanosť. V roku 1828 bolo vo farskej knižnici v Čavoji asi 10 kníh vydaných Tovarišstvom.

 • 1810 – 1834 František Záni – k jeho pôsobnosti v Čavoji sa viaže stavba farského úradu, sakristie kostola, oprava ohrady kostola, oprava strechy kostola
 • 1834 – 1841 Anton Pokorný
 • 1841 – 1848 Adam Hvorečný
 • 1848 – 1861 Daniel Hollý
 • 1861 – 1869 Karol Zlatáry – počas jeho pôsobenia v roku 1863 sa slávilo tisíce výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V tomto jubilejnom roku pokrstil niektorých čavojských chlapcov na mená Cyril a Metod.
 • 1869 – 1871 Ján Lerch
 • 1871 – 1885 Štefan Hanták
 • 1885 – 1891 Juraj Prokša
 • 1891 – 1913 Ján Čulen
 • 1913 – 1922 Rudolf Czeizel
 • 1922 – 1933 Jozef Dvonč
 • 1934 – 1938 Imrich Kyjaček
 • 1938 – 1940 Jozef Cibuľa
 • 1940 – 1946 Ján Škovránek
 • 1946 – 1953 Ján Tarábek
 • 1954 – 1963 Štefan Sigotský
 • 1963 – 1968 Jozef Mikula
 • 1968 – 1969 Jozef Kúdela (maľoval obrazy)
 • 1969 – 1971 Milan Jedinák
 • 1971 – 1972 Milan Šamaj, od roku 1992 pôsobí v trnavskom arcibiskupstve
 • 1972 – 1974 Bernardín Šipkovský
 • 1974 – 1984 František Horský
 • 1984 – 1990 Viktor Zboran
 • 1990 – 1992 Štefan Nižník, od roku 1993 je správcom farnosti Valaská Belá a do roku 1997 spravoval aj farnosť Čavoj
 • 1997 - Jozef Holka
 • -         2004 Anton Kožak
 • 2004 - 2012 Mgr. Andrej Guniš
 • 2012 - 2015 Mgr. Viktor Mičuda
 • 2015 -         Mgr. Pavol Berka