Jubilanti 2010

V roku 2010 sa významných životných jubileí dožívajú títo občania našej obce:


70 rokov 

Anna Čičmancová, Čavoj č. 32
Jana Čičmancová,
Čavoj č. 241  
Oľga Gamanová
, Čavoj č. 99
Mária Kučerová
, Čavoj č. 98  
Pavlína Poljaková,
Čavoj č. 166   
Jozef Gážik,
Čavoj č. 11 
Viliam Kučera,
Čavoj č. 323
Milan Petráš, Čavoj č.73
Jozef Suder, Čavoj č. 203
Jozef Sunega, Čavoj č. 351
Štefan Zuzelka, Čavoj č. 364


Našim jubilantom srdečne blahoželáme!