Separovanie a odpad

 • 19.5.2020
 • 3637x
 •   

 

PLASTY - žltá nádoba

 • Pri obchode potravin COOP Jednota sa zbiera do žltých 1100 l kontajnerov. Plasty z rodinných domov (RD) sa vyvážajú pravidelne podľa zberového kalendára. Naplnené a uzavreté vrecia sa vyložia prI cesty. 
 • Patria sem: PE a PET fľaše od minerálok a malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov, octu, oleja, vína, piva, plastové obaly od drogérie (šampónov, krémov, tekutých mydiel, aviváží, pracích gélov, čistiacich prostriedkov), plastové vrecia, igelitky, tašky a vrecká, obalové fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov, masiel a smotán, vrecká od mlieka, plastové poháriky, obaly od sladkostí a slaností, plastové vedrá, prepravky, hračky, bandasky a sudy, kvetináče, polystyrén, plastový nábytok, obaly z CD, ...
 • Nepatria sem: obaly od nebezpečných látok, napr. od motorových olejov, chemikálií, farieb, plastové obaly hrubo znečistené napr. potravinami, farbami, zeminou, guma, molitan, podlahové krytiny, ...

 

Dobrá rada: Plastové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety. Obaly stláčame, pretože nestlačené zaberajú miesto pre ďalší odpad.

 

 Vedeli ste že: Z 30-tich PET fliaš sa môže vyrobiť fleecová bunda?

 

 
PAPIER - modrá nádoba

 • Pri obchode potravin COOP Jednota sa zbiera do modrých 1100 l kontajnerov. Papier je možné odovzdať aj v základnej škole počas školského zberu.
 • Kartóny aj papier však musia byť odovzdané rozobrané. 
 • Patria sem: noviny, časopisy, reklamné letáky, katalógy, zošity, plagáty, baliaci papier, vlnitá a hladká lepenka, kartóny, škatule, knihy bez väzby, kancelársky papier, bločky z obchodov, lístky z kina, z dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky (bez plastových okienok), malé kúsky po strihaní papiera, papierové vrecká od múky, cukru, papier od potravín, plagáty, krepový papier, skartovaný papier, ...
 • Nepatria sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán, papier na pečenie, tetrapaky (viacvrstvové obaly), ...

 

Dobrá rada: Z papiera je vhodné odstrániť sponky na spisy, lepiacu, textilnú alebo plastovú časť, škatule je potrebné rozobrať, aby zaberali menej miesta. Ak nechcete dostávať reklamné letáky, nalepte si na schránku žiadosť o nevhadzovanie letákov - ušetríte si starosti s triedením.

 

   

SKLO - zelená nádoba

 • Pri obchode potravin COOP Jednota sa zbiera do zelených 1100 l kontajnerov
 • Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, sklo všetkých farieb, sklenené poháre od zaváranín a poháre všeobecne, fľaše, fľaštičky od kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky skla, okenné/tabuľové sklo, ...
 • Nepatria sem: porcelán, keramika, korky, silne znečistené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, umývadlá, drôtené sklo, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, žiarovky, žiarivky, obrazovky, ...

 

Dobrá rada: Sklenené obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, etikety nevadia. Nevhadzujte sem ani plné zaváraninové poháre, znečistia celý separovaný zber. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

 

   

KOVY - červená nádoba

 • Kovy sa zbierajú v priestoroch bývalej materskej škôlky do veľkoobjemového kontajnera. Malé kovové nádoby ako konzervy a kovove obaly od nápojov sa môžu umiestniť medzi plasty a vyvážajú sa podľa zberového kalendára - naplnené a uzavreté vrecia sa vyložia pri cesty. Kovy je možné odovzdať aj osobne v čase úradných hodín obecného úradu.
 • Patria sem: hliníkové Al a železné Fe príbory, riad - ešus, hrnce a náradie, plechovky od nápojov (kola, pivo, ...), kovové súdky od piva, skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompótové viečka, kovové obaly z kozmetických výrobkov - napr. sprejov, konzervy z potravín a zvieracích krmív, alobal, kovové výrobky, všetok drobný železný odpad, radiátory, plynové sporáky, kovové rebríky, rámy z postelí, klince, kľúče, ...
 • Nepatria sem: kovové obaly od farieb a lepidiel, znečistené kovové obaly, kovové obaly od chemikálii, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a nápojové kartóny, mäkké vrecúška, napr. z kávy, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, ...

 

Dobrá rada: Duté obaly - plechovky je vhodné pre zmenšenie objemu stlačiť a vysypať do nádoby bez plastového obalu (tašky), v ktorej ste ich doniesli. Kovové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt a plastových častí, prípadne vypláchnuť. Nadrozmerný kovový odpad je možné odniesť do zberní kovov.

 

   

JEDLÉ OLEJE A TUKY

 • Je možné priniesť v priehľadných plastových, dobre uzavretých PET fľašiach na obecný úrad v čase otváracích hodín. Nádoby na uskladnenie použitého oleja obecný úrad v prípade záujmu poskytne.
 • Patria sem: použitý kuchynský jedlý olej, tuk.

 

Dobrá rada: Na uskladnenie oleja použite len priehľadné PET fľaše. Použitý olej zbierajú aj niektoré čerpacie stanice, treba sa pýtať.

 

 

Vedeli ste že: Ak kuchynský olej separuje, môže ešte poslúžiť ako biopalivová zložka, ktorú niektoré firmy primiešavajú do motorovej nafty. Biopalivová zložka z použitého kuchynského oleja výrazne znižuje emisie skleníkových plynov.

 

  

ELEKTROODPAD

 • Je možné priniesť do priestorov bývalej materskej škôlky v čase úradných hodín Obecného úradu alebo po dohode zabezpečí odvoz obecný úrad. 
 • Patria sem: chladničky, mrazničky, variče, sporáky, televízory, monitory, telefóny, mobily, mikrovlnky, počítače, magnetofóny, hi-fi veže, reproduktory, gramofóny, kuchynské roboty a malé spotrebiče, fén, holiaci strojček, ručné elektrické náradie, ...

 

Dobrá rada: Elektroodpad je vhodné odovzdať v celistvosti.

 

 

Vedeli ste že: Elektrodpad nemá šancu rozložiť sa v prírode úplne? Z jednej žehličky sa môže recykláciou vyrobiť až 30 oceľových plechoviek. Zlato, ktoré sa pri recyklácii elektroodpadu získa, sa používa aj na výrobu šperkov.

  

 
TETRAPACKY (nápojové kartóny, obaly)

 • Tetrapacky sa zbierajú do plastov- žltých kontajnerov. 
 • Patria sem: nápojové kartónové obaly od mlieka, smotany, vína, džúsov, ...
 • Nepatria sem: obaly znečistené od nebezpečných látok.

 

Dobrá rada: Nápojové kartónové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety. Zbierajú sa zošliapnuté tak, aby bol ich objem čo najmenší.

 

 

Vedeli ste že: Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach. A pritom sa dá už z dvoch nápojových kartónov vyrobiť 1m2 kuchynských utierok!

  

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD RASTLINNÉHO PÔVODU

 • Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad do zberných nádob na komunálny odpad, na iné miesta než na to určené, alebo tento odpad spaľovať.
 • Obec Čavoj nevykonáva zber triedeného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, nakoľko občania sú povinní tento odpad kompostovať vo vlastnom kompostovacom zásobníku, ktorý obdržali od obce. 
 • Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia - aj citrusové a banánové, citrusové treba nasekať nadrobno, kávové a čajové zvyšky, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinky z orecha, kvety, tráva, lístie, seno, slama, hlina, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, vata, drevný popol (vychladnutý), vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier a pod.
 • Nepatria sem: trus domácich zvierat (hospodárskych áno, ale to si musí zvážiť záhradkár, ktorý kompost zakladá, a napríklad aj chová bylinožravé zvieratá), vaječné škrupiny, starý chlieb, mäsité zvyšky jedla, mliečne výrobky, kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky, piliny z drevotriesky, uhynuté zvieratá, chemicky ošetrené zvyšky, ...

 

Dobrá rada: Zaveďte si v kuchyni misku alebo nádobku (ideálne s vekom) na bioodpad, ktorú budete mať po ruke. Zber tohto odpadu sa stane po čase pre vás samozrejmosťou ...

 

 

Vedeli ste že: Kompostovanie je prírode najbližší spôsob, ako nakladať s organickými zbytkami. Bioodpad tvorí až 45% hmotnosti celkového množstva komunálneho odpadu! Kompostovanie šetrí priestor v smetnej nádobe a šetrí aj prírodu. Navyše - správne kompostovanie prináša kvalitné hnojivo pre vašu záhradu.

 

  

POUŽITÉ BATÉRIE, AKUMULÁTORY

 • Použité batérie a akumulátory môžete bezplatne odovzdať v priestoroch bývalej materskej škôlky počas úradných hodín obecného úradu. Prenosné batérie (napr. batérie do mobilných telefónov, tzv. tužkové batérie) môžu občania odovzdať aj v obchode s potravinami.
 • Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory napr. pouličným zberačom a pod., pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

Dobrá rada: Drobné batérie zbierajte doma do malej nádoby a vezmite ich so sebou, keď pôjdete do obchodu alebo na úrad - tu nájdete ich zberné miesto.

 

 

Vedeli ste že: Batérie obsahujú ťažké kovy, a keď ich vyhodíme do prírody alebo na nesprávne miesto, nebezpečné látky sa uvoľňujú do pôdy a vody? Lenivosťou si tak ničíme vlastné zdravie. Doba rozložiteľnosti použitej batérie môže byť až 100 rokov!

  

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 • Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

Dobrá rada: Odpad s obsahom škodlivín je občan povinný vytriediť z komunálneho odpadu (nehádzať ho tam). Odovzdať ho môže na niektorm zbernom dvore počas prevádzkových hodín, treba ho však bezpečne uskladniť a previesť.

 

 

Vedeli ste že: Veľa ľudí si myslí, že nebezpečný odpad doma nemajú? Nebezpečný odpad je všetok odpad, na ktorom je vyznačený symbol preškrtnutej smetnej nádoby. Taký odpad nepatrí do žiadneho kontajnera, ani do smetnej nádoby na zmiešaný odpad. Nebezpečným odpadom sú aj lieky, elektroodpad, zvyšky či obaly zo všetkých syntetických farieb, riedidiel, lakov alebo moridiel. Ak tento odpad vhodíte do koša alebo spláchnete do záchodu, môžete kontaminovať vodu či pôdu.

 

  

TEXTIL

 • Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov pri obchode potravin COOP Jednota v obci.
 • Patria sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.), detské oblečenie.

 

Dobrá rada: Vhodný textil na separovanie je suchý a čistý - len tak sa môže ďalej využiť (napríklad v charite). 

 

 

Vedeli ste že: Z textilu vytriedeného na recykláciu sa môžu vyrobiť napríklad vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj rôzne izolácie budov.

  

 

LIEKY

 • Veterinárne a humánne lieky je zakázané vhazdovať do akýchkoľvek zberných nádob. Lieky sa odovzdávajú do zbernej nádoby v lekárňach.
 • Vonkajšie papierové obaly liekov, tak ako aj príbalová informácia pre pacienta, patria do separovaného odpadu medzi papier. Pokiaľ sa tuhé lieky nachádzali v sklenených obaloch, obal po vyprázdnení môžete vyhodiť do separovaného odpadu na sklo. Je to najekologickejší postup, aký môžete zvoliť.
 • Ostatné lieky v špeciálnych alebo v netypických obaloch treba tiež odovzdať v lekárni (jednoduchá rada: ak neviete kde liek vyhodiť, doneste ho aj s obalom do lekárne). Jedná sa o inhalačné, prípadne injekčné systémy, použité ihly, striekačky a ortuťové teplomery.

 

Dobrá rada: Lieky po expirácii alebo nepoužité lieky skladujte doma bezpečne v nádobe a pri návšteve lekárne ich vezmite so sebou a odovzdajte. 

 

 

Vedeli ste že: Každoročne sa na Slovensku do lekární odovzdá viac ako 100 ton starých liekov?! Ak by ich ľudia vyhodili do koša alebo ešte horšie – spláchli do toalety – všetky chemické látky by skončili v pôde, prípadne vo vode. Myslime na to, že chránime životné prostredie, v ktorom žijeme aj my!

 

  

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

 • Drobný stavebný odpad (DSO) sa odovzdáva v priestoroch bývalej materskej škôlky za poplatok počas úradných hodín obecného úradu. Poplatok sa uhrádza len v hotovosti.
 • Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier, lepenku. DSO nepatrí do nádoby na komunálny odpad, ani mimo nej!
 • Patria sem: drobný stavebný odpad, ktorý vyprodukujú občania, ako napr. zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

 

Dobrá rada: Ak nemáte možnosť doviesť DSO individuálne, môžete si objednať auto z obecného úradu. Poplatok za DSO sa navýši o poplatok za odvoz, no celá vaša starosť bude spočívať len v naložení DSO na vozidlo. Pozor - pokiaľ je na vlečke stavebná suť, nesmie obsahovať zmes železa a kovových prvkov!

 

 

Vedeli ste že: Azbest, ako nebezpečný materiál, sa ešte stále vyskytuje na niektorých budovách či domoch. Veľa ľudí si materiály obsahujúce azbest (strechy, potrubia, obklady, bojlery …) kvôli finančnej náročnosti odstraňuje vlastnými silami. Práve manipuláciou azbestu sa jeho nebezpečné vlákna uvoľňujú a môžeme ich vdýchnuť. Príznaky ochorenia, ktoré vznikajú následkom pravidelného vdychovania azbestových vlákien, sa prejavujú až o 20 – 30 rokov po prvom vystavení sa účinkom azbestu, preto sa tohto materiálu treba zbaviť čo najrýchlejšie - ale špecializovanou firmou, ktorá azbest zlikviduje a odvezie!

 

  

PNEUMATIKY

 • Obec momentálne nie je oprávnena odoberať odpadové pneumatiky, no práve prebieha jednanie o tejto možnosti.

 

Dobrá rada: Pneumatiky môžete bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania sa na kúpu novej pneumatiky.

 

 

Vedeli ste že: Pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž na približne 265 rokov. Zrátajte si doma, koľko máte áut, koľko sád pneumatík a uvedomte si, že príroda takéto množstvo odpadu nezvládne sama ...

 

  

OBJEMNÝ ODPAD

 • Je to odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevôjde do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Nesmie sa ani odkladať k týmto nádobám.
 • Patria sem: rôzne časti nábytku, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry - ak sú súčasťou komunálneho odpadu, ...

 

Dobrá rada: Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže objemný odpad priviesť do priestorov bývalej MŠ počas úradných hodín obecného úradu. V prípade, že ho nemá ako odviesť, ponúka OcÚ spoplatnený odvoz - treba sa dohodnúť telefonicky alebo osobne.

 

  

KNIHY

 • Staré, nové, či nepotrebné knihy je možné separovať do kontajnerov na papier. 

 

Dobrá rada: Skúste sa spýtať známych, knižnice, školy, či vaše knihy nepotrebujú, prípadne darujte knihy do antikvariátu, do nemocnice, do škôlky alebo do čakární (napr. detské knihy).

 

 

Vedeli ste že: Možností, ako sa "zbaviť" kníh je niekoľko? Výkupy kníh ponúkajú aj antikvariáty (na internete ich nájdete viac, napríklad Antikvariatshop.sk alebo Ciernenabielom.sk). V Púchove existuje Knižná búdka, kde je možné knižky odložiť pre ďalších čitateľov (nie je to sklad ani kôš pre knihy, treba sem doniesť zaujímavé tituly a nie vo veľkom množstve). Pýtajte sa okolia, na úrade, v knižnici, Googlite a určite nájdete spôsob, ako hodnotné či zaujímavé knihy posunúť ďalej.