Partnerská obec BranišoviceDátum pridania: 14.02.2009        Po?et zobrazení: 8012          tla?i? ?lánok

Partnerská obec Branišovice

Partnerskou obcou našej obce sú Branišovice (www.branisovice.cz).

Obec Branišovice je obec v Česku, v okrese Brno-vidiek v Juhomoravskom kraji. Leží v geomorfologickom celku Dyjsko-svrateckého úvalu, v podcelku Drnholeckej pahorkatiny.
Vyskytujú sa tu neogénne a štvrťohorné usadeniny. Vegetačný stupeň je budo-dubový. Prevažujú tu polia s pestovaním pšenice, kukurice a cukrovej repy, vo veľkom množstve sady, najmä marhule a broskyne, miestami vínna réva.
Obcou preteká Olbranovický potok. V katastri obce sú tri rybochovné rybníky, všetky sú založené na Olbramovickom potoku.
Obec sa skladá z dvoch bývalých obcí - Branišovice a Vinohrádky.

Prvý družobný výlet do Branišovíc sa uskutočnil v dňoch 8. a 9. júla 2000 na pozvanie starostu obce Branišovice Michala Zimu. V tomto období bol starostom našej obce Viliam Halaška.
25. júna 2005 bola medzi medzi obcami podpísaná Zmluva o partnerstve.

Fotogaléria - Branišovice - začiatok družby


Súvisiace odkazy: Zmluva o partnerstve , Rok 2006, Rok 2007, Rok 2008, Rok 2009, Rok 2011,

Náhodná fotografia