Fotogaléria - Slávik Slovenska 2009Ďalšie fotogalérie:

Symboly obce Čavoj (2), Ľudová výroba (7), Otvorenie enduro sezóny (16), Motokros v Nitrianskom Rudne (9), História LO Lúčky (19), Ľudový odev (14), Folklór spája krajanov (17), Lyžiarske preteky 2006 (26), FS Vrchárka - 25. výročie založenia (40), Dobrá novina (3), Pečenie v školskom klube (17), Psie záprahy (55), MDD 2008 (28), Strašidelná škola (20), Výlet do Martina (23), Budúci prváci (5), Exkurzia v Prievidzi (20), Superchyty (19), Ovocný deň v ŠKD (14), Mikuláš v škole (16), Jedličková slávnosť (15), Pizza Restaurant Vincenzo (8), Športový den (20), Výstava králikov (8), Zbojnícke chalúpky (4), Branišovice 2007 (24), Branišovice 2008 (8), Branišovice - začiatok družby (16), Pochovávanie basy (15), Výlet miništrantov (20), Výmena okien na kostole (10), Izolácia základov kostola (18), Oprava oporného múru (36), Turistika (29), Karneval (28), Sánkovačka (12), Hviezdoslavov Kubín (6), Slávik Slovenska 2009 (6), Ponukový list (1), Stavanie mája (16), FS Vrchárka - história (43), Výlety za umením (28), Vystúpenie sokoliarov (40), Deň matiek (32), Kinderiáda (28), Prvé sväté prijímanie (20), MDD (35), Enduro (16), Čistenie studničky (16), Výlet do Trenčína (28), Deti deťom (1), 14. ročník turnaja o pohár starostu obce (18), CC Kopernica 2009 (24), Branišovice 2009 (40), Memoriál 2009 (20), Jánska vatra 2009 (20), Off road Čavoj 2009 (29), 4. ročník letných slávností (49), (12), Noc v škole (26), Mikuláš (19), Dobrá novina (8), Karneval (31), Čavoj - Čičmany 2010 (17), Zima 2009/2010 (35), Posedenie pod jedličkou (10), Pochovávanie basy (8), Výmena okien (12), Upratovanie ihriska (6), Hviezdoslavov Kubín (12), Ekologické výrobky (3), Knižný veľtrh (11), Stromy poznania (15), Stavanie mája (16), Deň matiek (16), Plavecký výcvik (19), Návšteva ministra školstva SR (31), MDD (11), Výlet - Bratislava (46), Jánska vatra (22), Off road 2010 (31), Čavojsko - orolský deň 2010 (36), Základná škola - obnova fasády (20), Cezpoľný beh (7), Noc v škole (40), Sopka (5), Šarkaniáda (8), Rekonštrukcia MK (72), Výlet do Viedne (16), Ako sme vyrábali dážď (25), Mikuláš 2010 (19), Čavoj - Čičmany 2011 (14), Poľovnícky ples (32), Fašiangy 2011 (3), Bar Simona (14), Slávik Slovenska (4), Pasovačka (16), Maškarný ples (28), Stavanie mája (4), Folklórne popoludnie Partizánske (5), Rímsko-katolícky kostol sv. Doroty - 400. výročie (28), Branišovice - Čavoj 2011 (32), Púť do Krakova (64), Púť k Matke Božej Frivaldskej (30), Festival Marianských pútnických piesní (4), Kaplnka sv. Antona Paduánskeho (12), Jasličková pobožnosť (12), Dobrá novina (8), Nultý ročník silvestrovského turnaja vo futbale (36), Čavoj - Čičmany 2012 (26), Nedostatok vody (10), Rozlúčková omša (4), 27. ročník HFS (5), Vystúpenie FS v Čičmanoch (20), Poďakovanie za úrodu (2), Relikvie sv. Cyrila (15), Dobrá novina (1), Fašiangy 2013 (4), Deň matiek (12), Prvé sväté prijímanie (6), XV. ročník Festivalu mariánskych pútnických piesní (3), 30. výročie založenia FS Vrchárka (6), Stretnutie s Mikulášom (12), Fašiangy 2014 (10), Sviatosť birmovania (16), Vysvätenie slovenského dvojkríža (4), Prvé sväté prijímanie (4), 29. ročník HFS (4), Oslavy 650. výročia 1. písomnej zmienky o Obci Čavoj (59), Poďakovanie za úrodu (16), Dobrá novina (3), Jasličková pobožnosť (40), Rozlúčková omša (2), Privítanie nového kňaza (2), Fašiangy 2015 (8), Hodové slávnosti (12), Sadenie lipky a stavanie mája (foto Lucia Juríčková photography) (12), Futbalový turnaj o pohra starostu (3), Hody 2015 (0), Návrh rozpočtu 2015 (3), Organ (3), Užime si radosti, tancov, hier do sýtosti - Folklór spája krajanov (18), OLYMPIÁDA DETÍ HORNEJ NITRY 2016 (13), Chata na predaj (5), ERASMUS PLUS (4), (0), 655. výročie obce Čavoj (29), Rekonštrukcia nevyužívaného objektu (63),

Náhodná fotografia