Jasličková pobožnosť 2011Dátum pridania: 02.01.2012        Po?et zobrazení: 1869          tla?i? ?lánok

Jasličková pobožnosť 2011

V nedeľu 25. decembra 2011 sa v rímsko-katolíckom kostole sv. Doroty uskutočnilo radostné stretnutie pri jasličkách nášho Pána pod názvom Jasličková pobožnosť.

Dnes chlapček sa nám narodil,
zajasal z neba hlas.
Dnes chlapček sa nám narodil,
tak nech je radosť v nás.

Aj keď ho ešte nepoznáš,
on dávno má ťa rád.
Tak pristúp s nami k jasličkám
a buď mu kamarát.

 

Jasličková pobožnosť sa konala v popoludňajších hodinách na slávnosť Božieho narodenia. Toto milé a radostné stretnutie pripravila spolu s deťmi zo Základnej školy s materskou školou v Čavoji pani učiteľka Mgr. Jana Cvíčelová.

Po ukončení Jasličkovej pobožnosti zazneli tóny piesne Tichá noc, svätá noc, ktorú spolu s deťmi zaspievali všetci prítomní.

Fotogaléria - Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011Jasličková pobožnosť 2011

Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia