Poďakovanie za úroduDátum pridania: 07.10.2014        Po?et zobrazení: 1262          tla?i? ?lánok

Poďakovanie za úrodu

V poslednú septembrovú nedeľu patrila svätá omša poďakovaniu za tohtoročnú úrodu.

"Bez Božieho požehnania,
márne naše namáhania."

Vždy, keď sa zhromažďujeme na slávenie Eucharistie, vzdávame vďaky Bohu za dar jeho spásy. On utvára a udržuje náš život. On nás prijal za svoje deti a pri oltári nám dáva záloh večnej spásy.

V nedeľu 28. septembra 2014, po zobratí pozemskej úrody, sme osobitne ďakovali za dary, ktoré nám Pán dal na poliach, v sadoch, viniciach a záhradách. Symboly úrody, ktoré priniesli veriaci z našej farnosti, boli uložené na prednom mieste v chráme.

Počas svätej omše pán farár prinesené dary zeme požehnal a pokropil svätenou vodou. Zároveň poďakoval všetkým, ktorý sa na príprave tohtoročnej výzdoby podieľali.

 

Fotogaléria - Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úroduPoďakovanie za úrodu

Súvisiace odkazy: Moja obec, Občan, Návštevník, Samospráva, Vzdelávanie,

Náhodná fotografia